İsmet Güngör DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarım Yarışması hakkında gençlere tavsiyelerini anlatıyor

DASK