Cevabını aşağıda bulamadığınız sorularınızı 1 Nisan 2019’a kadar daskbinatasarimi@sys.dask.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. Sorunuza ve cevabına birkaç gün içinde bu sayfada yer verilecektir.
 • Yapımızın mimari planından (Şekil 1) dolayı çeşitli katlarda konsollar bulunmaktadır. Bu katlardaki bazı konsollara her üç katta bir yüklenecek olan sabit yükler denk gelmektedir. Teknik şartnamede Bölüm 5.6'da "Rondela, somun ve metal ağırlık levhaları binanın çevre kirişleriyle tanımlanan dış cephesinin içine nüfuz edemez." ifadesini gördük. Bölüm 5.6'daki kuralların aynısının geçen seneki teknik şartnamede de bulunmasına rağmen Şekil 2-3-4'te görüldüğü gibi çeşitli uygulamalara rastladık. Bu şekilde uygulamazsak mimari de büyük değişikliğe gitmek zorunda kalacağız fakat ona da müsade edilmemektedir. Şekil 2-3-4'te bulunan örneklerdeki gibi bizim de konsolun denk geleceği yerlerde Şekil 5'teki gibi uygulamamızda bir sakınca var mıdır?

  Sarsma masası testlerinin gerçekleştirilebilmesi için tüm kat ağırlıklarının herhangi bir gevşeklik olmaksızın makete takılması gereklidir. Kat ağırlıklarının gerektiği şekilde makete takılamaması durumu maketin teste alınmamasına sebep olabilir. Kat ağırlığının konsola denk gelmesi halinde ağırlık takılırken konsol kirişleri hasar görebilmektedir. Bu durum, konsolların kiralanabilir kat alanından sayılmamasına sebep olabilir. Sarsmalar sonrasında ise gevşeyen her kat ağırlığı ceza puanı almanıza sebep olacaktır.

  Not: Görseller öğrenciden gelen soruya aittir.

   

 • Şartnamenin giriş bölümü 1.3. başlığında "tüm çalışmalar bizzat öğrenciler tarafından yapılması gerekmektedir." diyor. Bu ibareden kastı tam olarak açıklar mısınız? Örneğin poster hazırlama programlarını öğrenip posteri bizzat kendimiz mi hazırlamalıyız? (Bingöl Üniversitesi)

  Çalışmanızın herhangi bir aşamasında hizmet alımı yapmanız (lazer kesim haricinde) tarafımızca uygun bulunmamaktadır. Projenizin her aşamasının bizzat öğrenciler tarafından tamamlanması beklenmektedir.

 • Atılım Üniversitesi Alpha Hotel Grubu olarak kat ağırlıklarının konumlandırılmasıyla ilgili bir sorunla karşılaştık. Teknik şartnamede bununla ilgili hem "her 15cm'de bir yerleştirilecek" deniliyor, hem de "3. kat zemininden başlamak üzere yerleştirilecek" deniliyor. Fakat 3. katın zemini 18cm yüksekliğe tekabül ediyor. Geçen sene zeminin 10cm ve kat yüksekliğinin 5cm olduğunu düşününce bu 15cm'nin geçen seneden kalma olduğunu tahmin ediyoruz. Bu seneki değişen kat yüksekliklerine göre metal kat ağırlıkların ilk yerleştirilme yüksekliği ve aralıkları da değiştirilecek mi? Aksi takdirde bu ağırlıklar katların ortalarına denk gelerek sadece çekirdek tarafından taşınıyor ve havada durmuş oluyor. (Atılım Üniversitesi)

  Gerekli düzeltme yapılmış ve kat ağırlıkları arası mesafe 180mm olarak güncellenmiştir.

   

 • Yaptığımız ön proje sonrası şartnameye göre planda revize etmemiz gereken yerler olacak, bunlarda(sistem değişmeyecek şekilde) herhangi bir kısıtlamamız var mıdır ? (Karadeniz Teknik Üniversitesi-Domino Otel)

  Proje teklifinde verilen yapısal sistem türü, mimari tasarım ve kat planları belirgin şekilde değişmeyecek revizyonlar yapılması sorun teşkil etmeyecektir. Ancak, nihai maket jüri tarafından kontrol edilecek ve büyük farklılıklar tespit edilmesi durumunda jürinin cezai puan uygulama hakkı saklı olacaktır.

 • Yarışmaya başvuru yapıp projeyi yeniden tasarlayıp veya yeni bir proje tasarlayıp onun üzerinden devam edebilir miyiz?

  Proje ön şartnamesi madde 4’te öneri projeniz ile seçilmeniz durumunda yapacağınız maket arasındaki izin verilebilir farklar belirtilmiştir. Buna göre kat adedi en faza +-1 kat değişebilir, Taşıyıcı sistemin temel prensipleri değiştirilemez (örneğin çerçeve sistemden perde sistemine geçiş). Benzer olarak mimari konsept değiştirilemez (örneğin kat planı). Ancak projenin genel bütünlüğünü etkilemeyen revizyonlar yapılabilir.

 • Proje ön şartnamesinde mimari proje ve yapısal sistemde değişiklik yapılamayacağı yazıyor. Ancak araştırma yaptığım zaman balsa malzemesi dayanımları çok değişiklik gösterebildiğini fark ettik. Eğer yarışmaya kabul edilirsek bize göndereceğiniz malzemelere kendi yöntemlerimizle dayanım testine tabi tutup ona göre statik çizimini ve taşıyıcı sistemdeki elemanların boyutlandırmasını yaparsak çok daha sağlıklı sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Bu nedenle size göndereceğimiz proje teklifindeki taşıyıcı elemanlarının boyutlarını ve konumlarını sonraki aşamada, taşıyıcı sistemde değişiklik yapamadan, değiştirebilir miyiz?

  Taşıyıcı sistemin temel prensipleri değiştirilemez (örneğin çerçeve sistemden perde sistemine geçiş). Benzer olarak mimari konsept değiştirilemez (örneğin kat planı). Ancak projenin genel bütünlüğünü etkilemeyen revizyonlar yapılabilir.

 • Teklif Şablonu;5.sorudaki şıkları cevaplarken genel olarak model binayı mi yoksa gerçek binayı mı baz alacağız emin olamadık. Yardımcı olur musunuz?

  Bu sorular, tamamen genel sorular olup yapacağınız maket / tasarımdan bağımsız olarak cevaplamanız gerekmektedir.

 • Maket ölçüleri verilmiş ama maketin ölçeği bahsedilmemiş. Yani binanın olması gereken gerçek boyutları ile ilgili bir şey bilmiyorum. Bu konuda bilgilendirir misiniz?

  Maket ölçeğini kat yüksekliğini, olması gereken kat yüksekliği ile karşılaştırarak belirleyebilirsiniz.

 • Takım arkadaşım bu yıl son sınıf öğrencisi ve Ocak ayında mezun olacak.Şu an başvuru yapsak yarışmaya katılabilir mi?

  Yarışmamız sadece ön başvuru değil final zamanına kadar olan süreçte gerçekleşiyor. Yarışmamızın genel kuralı olarak ve ön şartnamede açıklandığı üzere takım üyelerinin lisans öğrencisi olması gerekmektedir.

 • Yarışmaya katılabilmek için 21 Aralık’a kadar mimarı projenin hazırlanıp gönderilmesi mi gerekiyor? Eğer proje gönderilmesi gerekiyorsa başvurudan sonra mimari projede herhangi bir değişiklik yapılabilir mi?

  Proje ön şartnamesinde ifade edildiği üzere projenizi hazırlamanız beklenmektedir.Yarışmamıza başvuru ile ilgili tüm bilgiler Proje Ön Şartname’sinde yer almaktadır. Şartnamemize göre proje teklifinde bildirilen kat adetleri maket yapımında en çok ±1 kat olarak revize edilebilir. Yapısal sistem ve kat planları ise değiştirilemez. 

 • Yarışmanın teknik şartnamesinde örnek çözümde geçen taban ve çatı plakaları ağırlığı 2,3 kg iken bize gönderdiğiniz plakaların toplam ağırlığı 2,572 kg gelmektedir. Bu hususta eğer örnekteki ağırlığı dikkate alırsak 1,7 kg limitli bir bina ağırlığına ulaşabiliriz fakat elimizde bulunan plakalarla birlikte max. 1,428 kg limitli bina yapabiliyoruz. Bu konuda bize tanınan herhangi bir tolerans olacak mıdır? Yoksa başka bir prosedür var mıdır? (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

  Tüm ekiplere gönderilen plaka ağırlıkları benzer olup, örnekte verilen ağrılıklar bir gösterge niteliğinde değildir. İzin verilen maksimum ağırlığın aşılması durumunda ceza puanı etki ettirilecektir.

 • 1)Ön projedeki ekonomik hususlar için yapı yaklaşık kira getirisini hesaplarken 2017 deki şartnamenin TL/cm2 verilerini kullanabilir miyiz ? 2)Ön proje için yapısal sistemin sap2000 de modellemesini yaparken alacağımız elastisite mod. vb. değerleri numune balsa çıtalar üzerinde testleri yaptıktan sonra mı kullanalım yoksa şunu kullanın dediğiniz bir şey var mı?

  1)Ön proje teklifi aşamasında bu bilgiye ihtiyacınız bulunmamaktadır. Maliyet hesapları için gerekli olan bilgileri içeren "Teknik Şartname" geçen senelerde olduğu gibi yarışmaya katılacak takımların ilanından sonra duyurulacaktır.

  2)Malzemeler elinize geçene kadar literatürden alacağınız verileri kullanabilirsiniz. Malzemeler elinize geçtikten sonrası sizin maharetinize kalmış.

 • Tasarımını yapacağımız binada emsal sınırımız nedir? Ön başvuru formunda final tesliminde yapacağımız projenin yüzde kaçını tarafınıza bildirmemiz gerekiyor veya beklentiniz tasarımda eskiz aşaması mıdır ? (İstanbul Üniversitesi)

  Kat planı boyutları Proje Ön Şartnamesi'nin 6. sayfasında verilmiştir.
  Bu aşamada istenilenler Proje Ön Şartnamesi'nin 11. sayfasında verilmiştir.

   

 • Ön şartnamede taban plaka ve üst plaka DASK tarafından gönderilecek yazıyor fakat ağırlığı verilmemiş. 2 plakanın ağırlığını öğrenmek istiyorum. Ve gönderilecek balsanın birim ağırlığını gönderebilirseniz çok sevinirim. (Uludağ Üniversitesi)

  Boyutları belli olan bir kontrplak malzemenin birim hacim ağırlığını biraz araştırırsanız kolaylıkla bulabilirsiniz. Bu da taban ve çatı plakalarının ağırlıklarını hesaplamanız için yeterli olacaktır. Balsanın birim hacim ağırlığı için de biraz araştırma yapmanızı öneririz.

 • Yarışmada takımımızda görmek istediğimiz Petrol Mühendisliği Fakültesinde öğrenci olan bir arkadaşımız var. İnşaat Mühendisliği ya da Mimarlık Fakültelerinden birinde olmaması yarışmaya katılmasına engel olur mu? (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

  Yarışmaya İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık öğrencileri dışında katılım kabul edilmemektedir.

 • Şartname Ek-A6’ da zemin kat görülmektedir. Ancak yine şartname’de 2.3.Yıllık Gelir kısmında zemin katın geliri yazmamaktadır. Bu bağlamda zemin kattan kira geliri alamıyor muyuz? (İstanbul Teknik Üniversitesi)

  Teknik Şartname’de belirtildiği üzere zemin kattan yukarı doğru kat alanları toplanır, zemin kat kira gelirine dahil edilmektedir.

 • Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması nedir?

  Üniversitelerin inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümü öğrencilerinden oluşan takımların depreme dayanıklı bina model maketlerinin teknik, ekonomik ve estetik performanslarına göre değerlendirileceği yarışmadır.

 • Yarışmaya üniversiteden katılacak takım sayısında bir sınırlama bulunuyor mu?

  Aynı üniversiteden birden fazla takım yarışmaya başvurabilir.

 • Yarışma finali nerede ve ne zaman düzenlenecek?

  Yarışmanın büyük finali 6, 7, 8 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak.

 • Üçüncü deprem hareketinin denenmesi esnasında çatı plağı modelinde üzerinde olacak mı?(Uluslararası Antalya Üniversitesi)

  Üçüncü deprem hareketi uygulandığı esnada çatı plağı maket üzerinde duruyor olacaktır. Sadece zarar görmemesi açısından ivmeölçer çatı plağı üzerinden alınacak ve ölçüm yapılmayacaktır.

 • Acil bir sorumuz olacaktı. Taban plakası 12mm kontraplak şartını sağlamak için aynı malzemeden yapılmış 4 mm lik 3 adet kontraplağı yapıştırarak kullanabilir miyiz sakıncası var mıdır? (Selçuk Üniversitesi)

  Preslenerek uygun bir şekilde hazırlarlarsa sakıncası yoktur.

 • Maketin alt temeline taşıyıcı sistemi monte edebilmek için oyuklar açılması bir sorun oluşturmuyor teknik şartnamede okuduğuma göre doğru mudur acaba? (Adıyaman Üniversitesi)
  Taban plakasında açılacak delik/oyuklar için derinlik kısıtlaması bulunmamaktadır.
 • Merhabalar. Ön eleme için verdiğimiz rapordaki eleman ölçülerinde yüzde yirmi değişiklik hakkımız olduğu yazıyor. 35*35 cm verdiğimiz taban ölçülerini de bu oranda büyütme hakkımız var mı? (NKÜ)

  40cmx40cm’yi geçmemek üzere taban ölçülerini büyütme hakkınız vardır.

 • Teknik şartnameye bakıldığında, plan ve aks boyutları değiştirilmemek şartıyla ön projemizde bulunan elemanların eksiltilmesiyle veya eleman ilavesiyle ilgili bir açıklama göremedik. İlgili konu kat adet değişikliği veya boyut değişikliği kısmına girmediğinden, teknik şartnameye bir aykırılık da göremedik. Yapı genelinde kolon eleman eksiltilmesinin ve planda geçiş katlarında döşeme düzleminde çapraz eleman ilavesinin tasarım ölçülerinin %20’sini aşması ile ilgili herhangi bir ceza puanına mahal vermemesini umut etmekteyiz. Bu nedenle sizlerin görüşünüzü almak istedik. (Kocaeli Üniversitesi)

  Binanın proje teklifinde verilen mimari ve kat özelliklerini koruması koşuluyla çerçeve sistem düzenlenmesinde değişiklik yapılabilir.

 • Merhaba yarışmaya katılmak istiyoruz ama birkaç sorumuz var. Öncelikle yarışmaya tek okul mu katılmak zorundayız yoksa 2 İnşaat mühendisi bir okul 2 inşaat mühendisi farklı okul mimar farklı okul şeklinde oluyor mu ? Diğer sorumuz ise iç mimar da kabul ediliyor mu ? Şimdiden çok teşekkür ederim.

  Takım üyelerinin çoğunluğunu (en az üç öğrenci) inşaat mühendisliği
  bölümü öğrencileri oluşturmalıdır. Takım üyelerinin okuduğu üniversitede mimarlık bölümü yoksa bir başka üniversiteden mimarlık öğrencisi takıma dâhil edilebilir. Her takım en az dört, en fazla beş öğrenciden oluşmalıdır.

  İç mimarlık bölümünü Mimarlık Fakültesi kapsamında değerlendiremediğimiz için maalesef kabul edemiyoruz.

 • Katılan takım için maximum katılımcı sayısı kaçtır ? (6 Kişi olabilmek söz konusu mudur ? ) Ekipte mimarlar yer alabilmekte midir ?) (Çankaya Üniversitesi)

  Her takım en az dört, en fazla beş öğrenciden oluşmalıdır. Takım üyelerinin çoğunluğunu (en az üç öğrenci) inşaat mühendisliği
  bölümü öğrencileri oluşturmalıdır. Bir takıma aynı üniversitenin mimarlık bölümünden en fazla iki kişi katılabilir. Takım üyelerinin okuduğu üniversitede mimarlık bölümü yoksa bir başka üniversiteden mimarlık öğrencisi takıma dâhil edilebilir. 

 • Yarışma ile ilgili bir kaç sorumuz olacaktı. 1. Mimari sunum olarak poster ilk aşamada 16 Şubat'a kadar yollanması gereken dosyalar arasında mı? İlk aşamada (16 Şubata kadar) bizden beklenen mimari ayrıntılar neler? 2. Modellenen bina için deprem kayıtlarını biz mi seçiyoruz? Binanın bulunduğu yere göre deprem kayıtlarında Ölçeklendirme yapılacak mı? 3. Deprem performansı için ayrıca Binanın performansa dayalı bir tasarımı yapılacak mı? (Push-over Analizi vb.) 4. Her 15 cm de bir bağlanan çubukların ağırlıkları ne kadar ? (Antalya Üniversitesi)
  1. Ön başvuru dosyası dört A4 kağıdından ibarettir. Dolayısıyla ilk aşama olan ön başvuru için herhangi bir sunum dosyası gerekmemektedir. Ön başvuru dosyasında yer alması beklenen çalışmalara dair ayrıntılı bilgiye Proje Ön Şartnamesinin 11. Sayfasından ulaşabilirsiniz. Proje Ön Şartname dokümanına ve yarışma ile ilgili tüm bilgilere web sitemizden (www.daskbinatasarimi.com) ulaşabilirsiniz.
   
  2. Deprem kayıtları ön eleme aşamasının ardından finale kalan takımlara gönderilecektir.
   
  3. Takımlardan bir performans tahmini beklediğimiz için, bu konuda bir tasarım yapmalarını da haliyle bekliyoruz ancak önerdiğimiz bir tasarım yaklaşımı yok. Dilediğiniz tasarım yaklaşımını kullanabilirsiniz.
   
  4. Bu bilgiler ön eleme aşamasından sonra yayınlanacak teknik şartnamede yer alacaktır.
 • Merhabalar, bina tasarımı için göndereceğiniz balsa malzemenin birim m³ ağırlığı nedir?

  Maket yapım malzemeleri yarışmaya katılmaya hak kazanan takımlara DASK tarafından gönderilecektir. Bu plakalar ile ilgili detaylar ve uygulanacak cezalar web sitemizde yayımlayacağımız Teknik Şartname’de verilecektir. 

   

 • Kolonları tek parça halinde hiçbir kesim yapmadan yukarı çıkmak sorun yaratır mı? Teknik şartnamede bununla ilgili bir sınırlama yok. (İTÜ)

  Belirtmiş olduğunuz gibi şartnamede bununla ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır.

 • Kat planlarında 1 kata kaç tane ofis geleceğini ve ofislerin iç mekan tasarımlarını yapacak mıyız yoksa planda sadece kolon ve kiriş gösterimlerini mi yapacağız? (Munzur Üniversitesi)

  Bu süreçte mimari bir tasarım beklentimiz yoktur, taşıyıcı sistem yeterli olacaktır.

 • Yarışmanıza katılmak istiyorum iç mimarlık öğrencilerini kabul ediyor musunuz?(Adıyaman Üniversitesi)

  İç mimarlık bölümünü Mimarlık Fakültesi kapsamında değerlendiremediğimiz için maalesef başvurunuzu kabul edemiyoruz.

 • İyi günler ben Bozok Üniversitesinden katılıyorum. Ön başvuru sırasında projeyi tasarlarken kullanacağımız deprem bölgesine ve zemin değerlerine biz mi ulaşacağız? (Bozok Üniversitesi)

  Binanın İstanbul, 4. Levent bölgesinde olduğu Proje Ön Şartnamesi belgesinde belirtilmiştir. Bu bölge için dikkate alınabilecek zemin koşulları, bölgenin depremselliği, geçmişteki depremler, gelecek depremler için beklenen etkiler, vb.  literatürden bulunabilir.

 • Merhaba malzemeleri teslim aldık 1,5 mm’lik plakalardan oluşan perde kolonların uçlarına 6 mm’lik çubuklardan yapıştırarak kirişlerin daha rahat tutunmasını sağlayabilir miyiz? Sakıncası var mı? (Selçuk Üniversitesi)
  Teknik şartnamede yer alan 5.4.b maddesi söz konusu durumun sınırlarını belirtmektedir. Bahsetmiş olduğunuz durum için bir kısıt yoktur. İlgili madde: “Yapısal çerçeve elemanlarının uçları taşıyıcı perde duvarlara tespit edilebilir. Ancak bu elemanlar moment aktaran türdeki bağlantılarla aynı şartları yerine getirmelidir. Bunun tek istisnası tam düşey kolonların, taşıyıcı perde duvarların kısa kenarına boylu boyunca tespit edilebilmesidir.
 • Merhaba merkez çekirdeğin içinde kalacak Asansör boşluklarının kiralanabilir kat alanlarından sayılıp sayılmayacağını öğrenmek istiyoruz. (Bursa Teknik Üniversitesi)

  Yapısal elemanlar (kolonlar ve perdeler) ve asansör boşlukları kiralanabilir kat alanından düşülmeyecektir. Teknik şartname madde 5.7’de kiralanabilir kat alanı ile ilgili detaylı açıklama verilmiştir.

 • Teknik şartnamede bulunan yapısal çerçeve elemanlarına gelen koşul (dikdörtgen elemanların 6mm*6mm olması) azami değerlerler midir yoksa sabit bir değer midir? Geçen senenin şartnamesinde bu değerin azami değer olarak geçtiğini fark ettik. Bu değerin sabit bir değer olması ağırlık anlamında bizi olumsuz etkileyecektir. (Uludağ Üniversitesi)

  Bu sene şartnamede yaptığımız bir diğer önemli değişiklik bu yönde olmuştur. Yapısal elemanların şartnamede verilen enkesit boyutları olması gereken değerlerdir, azami değerler değil. Bir başka deyişle, kesit küçültülmesine izin verilmemektedir. Bunu dikkate alarak ağırlık azaltımı için başka çözümler üretmenizi tavsiye ederiz.

 • Araştırmalarımız doğrultusunda projenin konumlanacağı bölgeyle ilgili yönetmelik farkından ötürü farklı tanımlar gördük, B grubu Z2 zemin sınıfından sayılan bölge için AFAD kaynaklar ZB sınıfı olarak tanımlıyor, ancak hangi bilgiyle yola devam etmemiz gerektiğinden emin olamadık.

  Ön başvuru aşamasında detaylı bir analiz veya hesap gerekmemekle birlikte tasarımda kullanmayı planladığınız parametrelerin araştırılması ve yorumlanması sizlerin sorumluluğundadır. 

 • Başvuru süresini uzatma ihtimaliniz var mıdır?

  İlginiz için teşekkür ederiz. Maalesef yarışma takviminde bir değişiklik yapamıyoruz. 16 Şubat tarihine kadar başvurularınızı bekliyoruz.

   

 • Vermiş olduğunuz perdeleri kesip ufak kiriş olarak kullanabilir miyiz? 3mm x 3mm ya da 3mm x 6mm olacak şekilde. Perdelerin kısa kenarına dik kirişler bağlayabilir miyiz?

  Ön proje teklifi aşamasında bu bilgiye ihtiyacınız bulunmamaktadır. Teknik Şartname” yarışmaya katılacak takımların ilanından sonra duyurulacaktır.

   

   

 • Danışman hoca ile alakalı bir sorum olacaktı . Danışman hocamızı bölüm araştırma görevlilerinden seçme şansımız var mıdır yoksa bölüm öğretim görevlisi yani Yar.Doç. , Doç. veya Prof. olma zorunluluğu var mıdır?

  Danışman olarak öğretim üyesi bulamamanız durumunda araştırma görevlisi de olabilir.

 • Kat alanları geçtiğimiz senede olduğu gibi 1-3 4-14 15-25 katları için farklı kiralama ücreti mi hesaplanacak bu seneki şartnamede belirtilmemiş, ve biz bu geçen senenin teknik şartnamesinden mi faydalanacağız bu sene de?

  Proje Ön Şartnamesi'nde de belirtildiği üzere: "Bina geliri kiraya verilecek kat alanları dikkate alınarak hesaplanacaktır. İlk üç kat ile 25. ve üzeri katlar cm2 başına daha fazla gelir getirecektir."  Maliyet hesapları için gerekli olan bilgileri içeren "Teknik Şartname" geçen senelerde olduğu gibi yarışmaya katılacak takımların ilanından sonra duyurulacaktır.

 • Tarafınızdan yollanan ‘pattex’ marka yapıştırıcıdan farklı bir marka yapıştırıcı kullanabilir miyiz ? İkincisi, tarafınızdan yollanan malzemelerde yüksek miktarda farklılık mevcut, çıtaların ağırlıkları birbirinden çok farklı. Bu durum final aşamasında bize ceza puanı olarak yansır mı? Malzemelerdeki bu farklılıklar olağan mı? (Düzce Üniversitesi)

  Tüm takımlar arasında tutarlılık olması açısından verilen yapıştırıcının kullanılması gerekmektedir. Çıtalar arasında malzemenin doğal yapısından kaynaklanan fark olabilir.

 • Taşıyıcı sistem resmi istemişsiniz taşıyıcı sistem derken iç yapının mı resmini atmamızı istediniz ?

  Taşıyıcı sistemi hem üç boyutlu görsel hem de kalıp planları ile sunmanız beklenmektedir.

 • Ön kayıt için AutoCad çiziminde istediğiniz detaylar nelerdir?

  Bu sizin proje teklifiniz ve hangi detayları sunacağınız tamamen size bırakılmış durumdadır. Sizden beklenilen tasarladığınız taşıyıcı sistemi mimari unsurları da göz önünde bulundurarak bizlere tanıtmanızdır. 

 • Çatı ve taban plakasının birim hacim ağırlığını balsa ile aynı mı alalım?

  Kontrplak bir malzemenin birim hacim ağırlığını biraz araştırırsanız kolaylıkla bulabilirsiniz.

 • Sunmuş olduğumuz proje önerimizde kullandığımız kat planlarında perde kolonların yönlerini tasarım sürecinde değiştirebilir miyiz? Bunu sormamın nedeni normal kolonların yerlerini sabit tutup sadece perde kolonların yönlerini ve yerlerini değiştirip sap2000 de birkaç kez analiz edeceğiz... bu analizler sonucu perde kolonların yönlerini değiştirmek gerekirse buna izin veriyor musunuz? İkinci sorum yine benzer, betonarme olarak düşündüğümüz perde kolonları kaldırıp yerine çelik çaprazlarla perdeler koyup tekrar analiz edeceğiz bu durumda yine yönlerini değiştirmekten ziyade tamamen kaldırmak da gerekebilir ve çelik çaprazlarla perde sistemi oluşturabiliriz... buna izin veriyor musunuz? Yani sorumu birazcık kısaltmam gerekirse önerideki kat planını kombinasyonlayıp depremde daha iyi bir tahmini sonuç elde edeceksek, kat planlarını değiştirebilir miyiz? Tabii ki kat sayısı sabit kalacak onda kesinlikle bir oynama yapmayacağız. (Sakarya Üniversitesi)

  Proje teklifinde bildirilen kat adetlerinin en çok ±1 kat olarak revize edilmesine ve proje teklifinde verilen tasarım ölçülerinin en çok ±%20 değiştirilmesine izin Verilmektedir. Bunlara uyduğunuz sürece kat planlarında değişiklik yapabilirsiniz. Kolon ve perdelerinizin sayı, boyut ve yönlerinde değişiklik yapabilirsiniz.

 • Ön proje dosyamıza binanın 3 boyutlu görünüşünü eklememiz zorunlu mu? Degerlendirme aşamasında elenmemize neden olur mu? İstenenler arasında bilgisayar tahminleri de vardi ancak gördüğüm kadarıyla analizler finale kalan takımlar tarafından gönderiliyor aydınlatabilir misiniz?

  Başvuru dosyanızda vereceğiniz çizimlerin tasarlayacağınız binanın taşıyıcı sistem ve mimari konseptlerini anlaşılabilir bir şekilde ortaya koyması beklenmektedir. Bunu için iki veya üç boyutlu çizimler kullanmakta serbestsiniz. Bu aşamada detaylı bir analiz veya tahmin beklenmemektedir.

 • Projemizi altıgen olarak tasarladık. Seçtiğimiz şekil itibariyle altıgenin karşılıklı iki köşesi yük yüklenme ihtimalinin olduğu yöne denk geliyor. Bu ihtimalden dolayı, maketimize nasıl bir yükleme yapılabileceği konusunda kararsız kaldık. Yazı-tura sonucunda eğer yük yükleme yönü köşeye denk gelirse nasıl bir yol izlemeliyiz? Kare bir şekilde 90 derece açıyla karşılıklı 2 seçenek var, altıgende ise 60 derece dönme ile karşılıklı 3 seçenek var, ve yazı tura 2 seçenek sunuyor, Şekil tamamıyla simetrik olduğu için kare bir tabana yazı-tura için uygun bir imkan yok. (Antalya Bilim Üniversitesi)

  Maketinizi ahşap taban plakasına yerleştirirken KG ve dolayısıyla DB doğrultularını belirlemiş olacaksınız. Sarsma günü yapılacak olan yazı-tura sonucunda bu sarsma yönlerinden biri seçilmiş olacak. Siz maketinizi her iki doğrultu için de ağırlık bağlanabilir ve yer hareketi verilebilir duruma getirmekle yükümlüsünüz.

 • Gönderilen balsa çıtalarını 6*4 mm boyutuna incelterek bina maketinin büyük bir kısmını oluşturmuş bulunmaktayız. Bu herhangi bir sorun teşkil eder mi ?

  Teknik şartname 5.3 maddesi uyarınca mutlaka uyulması gereken değerler ve eleman boyutları belirtilmiştir.

 • Şartnamede geçen +- 20% değişiklikten kasıt kesit 6*6 sabit olduğundan boyda yapılabilecek bir değişikliğe mi karşılık geliyor? Ön projedekinden yapılan fazla bir değişiklik % başına ne kadar ceza puanına sebep olur? (Yeditepe Üniversitesi)

  Proje teklifinde bildirilen kat adetlerinin en çok ±1 kat olarak revize edilmesine ve proje teklifinde verilen tasarım ölçülerinin en çok ±%20 değiştirilmesine izin Verilmektedir. Bunlara uyduğunuz sürece kat planlarında değişiklik yapabilirsiniz. Kolon ve perdelerinizin sayı, boyut ve yönlerinde değişiklik yapabilirsiniz.

 • Lazer kesimle yapılan işlemden sonra oluşabilecek lekeleri ince zımpara ile kesiti azaltmadan düzeltmemizin herhangi bir sakıncası olur mu? (Yeditepe Üniversitesi)

  Lazer kesim sonucu oluşacak lekeler bir sorun teşkil etmemektedir, zımpara ve benzeri malzemelerin kullanılmaması gerekmektedir.

 • Perdelerin 0.3 mm lik kısmına dik gelen kirişlerimiz 0.6x0.6 lık bunların 0.3 lük kısma yapışması bizim için sıkıntılı. Başlıklı perde yapabilir miyiz? Kirişi perde boyunca uzatabilir miyiz? (Şeyh Edebali Üniversitesi)
  Maketlerden, gerçekte uygulanabilir bir tasarım beklenmekte olduğundan, perdenin uzun kenarı boyunca kirişin perde iç veya dış yüzünden devam etmesi uygun değildir. Perdenin kısa kenarı ile kirişin birleştirilmesi tercih edilmelidir. Ayrıca Teknik Şartname'de yer alan ilgili madde şu şekilde ifade etmektedir;

  5.4.b. Taşıyıcı perde duvarlarda aranan şartlar

  ... Yapısal çerçeve elemanlarının uçları taşıyıcı perde duvarlara tespit edilebilir. Ancak bu elemanlar moment aktaran türdeki bağlantılarla aynı şartları yerine getirmelidir. Bunun tek istisnası tam düşey kolonların, taşıyıcı perde duvarların kısa kenarına boylu boyunca tespit edilebilmesidir.
 • Sayın Yetkili, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi takımı olarak taban ve çatı plakları dahil ağırlık sınırı olan 2.5 kg bu plakların araştırılması durumlarından sonra (kalınlıkların 8 ve 12 olmaları da düşünülürse ) bizlere yetersiz gelmektedir. genel ağırlığın azami surette 3 kg olmasını sizlerden talep etmekteyiz. (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

  2,5 kg ağırlık limitinin değişmesi söz konusu değildir. Ağırlık sınırı olan 2.5 kg doğrultusunda çalışmalarınızı yapabilirsiniz.

 • Perde ve kiriş birleşimleri ekte verildiği şekilde yapılabilir mi? Yapılamazsa nasıl yapılmalıdır? (Dokuz Eylül Üniversitesi)

  Teknik Şartname Şekil A8'de verildiği üzere çubuk uçlarında (ve perde duvar, çubuk eleman birleşimlerinde) mekanik bağlantılara yani çentikli ve geçmeli birleşimlere izin verilmemektedir. Ayrıca, 5.4.b. maddesinde perde duvar-çubuk eleman birleşimi için “Yapısal çerçeve elemanlarının uçları taşıyıcı perde duvarlara tespit edilebilir. Ancak bu elemanlar moment aktaran türdeki bağlantılarla aynı şartları yerine getirmelidir.” denilmektedir.

 • Bina marketinde konsol alanı ve kullanılacak çubukların boyutları hakkında bir sınırlama var mı? (Fırat Üniversitesi)
  Konsol alanı konusunda bir sınırlama bulunmamaktadır. Çubuk en kesit boyutları 6 mm x 6 mm’den büyük olamaz.
 • Bu yarışmanın benzeri daha önce düzenlendi mi?

  Türkiye’de ilk kez DASK tarafından organize edilen Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nın bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Yarışma, 2003’ten beri ABD’de Deprem Mühendisliği Araştırma Enstitüsü’nün (EERI) Öğrenci Liderlik Konseyi (SLC) tarafından düzenlenen Sismik Tasarım Yarışması’nın (Seismic Design Competition) Türkiye versiyonudur.

 • Maksimum kiralanabilir kat alanı kaç cm² dir?

  Maksimum kiralanabilir kat alanı 40,000 cm² olarak belirlenmiştir.

 • Yarışmayı kim düzenliyor?

  Yarışmayı 2000 yılında kurulan, zorunlu deprem sigortası sisteminin yürütülmesinden sorumlu Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) düzenliyor.

 • Binanın oturma alanını 400 mm*400 mm vermişsiniz. bunu autocad de kaç ölçekle çizeceğiz?

  Autocad çizim ölçeğinize kendiniz karar verebilirsiniz.

 • Merhaba proje ön şartnamesinde "proje teklifinde verilen tasarım ölçüleri en çok %20 oranında değiştirilebilir" ibaresi yer alıyor. Burada bahsi geçen "tasarım ölçüleri" hangi ölçüleri kapsamaktadır? Örneğin perde ve kiriş yerleşimleri ya da bağlantılarını kapsıyor mu? Yoksa "tasarım ölçüleri" tüm taşıyıcı sistem ölçülerini mi ifade etmektedir? Teknik şartname olmadan ölçüleri bu kadar kesin vermek mümkün olmuyor.

  Ön şartnamede bahsi geçen ifade tüm tasarım ölçülerini kapsıyor.

 • Proje için izolatör modellemesi yapabilir miyiz? Yarışma şartlarına uygun mu?

  Ön başvuruda sunulacak proje tekliflerinde ve hak kazanılması durumunda inşa edilecek olan bina maketinde hiçbir şekilde yenilikçi sönüm cihazlarının kullanılmasına izin verilmemektedir. Ayrıca takımlar, maket yapımı esnasında DASK tarafından gönderilen malzemeler dışında farklı bir malzeme kullanamayacaktır. 

 • Taban plakasını bize gönderilen balsa levhaları üst üste yapıştırarak elde etmekte bir sakınca var mıdır? Teknik şartnamede ''Binayı sarsma masasına tespit etmek için 500 mm × 500 mm boyutlarında kare biçiminde tek parça kontrplaktan yapılmış bir taban plakası kullanılacaktır.'' ibaresi bulunmaktadır. Burada yer alan tek parça kontrplak ifadesini açabilir misiniz? Dışarıdan temin edeceğimiz plakalar üst üste preslenmiş katmanlardan oluşmakta bu durum yarışma için sorun teşkil eder mi? (İTÜ)

  Teknik Şartname’de yer alan tek parça kontrplaktan kasıt, yatay düzlemde tek parça olan 500mmx500mm boyutlarında bir plakadır. Katmanlardan oluşması ve preslenerek elde edilmiş olması bir sorun teşkil etmez.

 • Kiralanabilir kat alanı teknik şartnamede ''Kiraya verilebilir her kat alanı çevre kirişleriyle tanımlanan toplam plan alanı kullanılarak hesaplanır.'' ibaresiyle geçmekte. Bu tanıma göre bina merkezinde yer alan asansör ve merdiven alanları da kiralanabilir kat alanı içinde yer alır mı? (İTÜ)

  Çekirdeğinizin kullanılabilir kat alanından sayılabilmesi için bu alana en az iki adet erişim noktası veya kapıdan ulaşılabilmesi gerekir. Bu erişim noktası ise minimum 25 mm genişliğe ve 40 mm yüksekliğe sahip engelsiz bir açıklık olarak tariflenmektedir. Bu şartlar sağlanıyorsa sorunuzun cevabı evettir.

 • Toplam kira gelirini hesaplarken zemin katının bedeli de bu hesaplanan meblağa dahil midir? (Kocaeli Üniversitesi)

  Teknik Şartname’de belirtildiği üzere zemin kattan yukarı doğru kat alanları toplanır, yani zemin kat dahildir.

 • Teknik şartnamede göçme kriterlerinden biri için "Ahşap taban plakasına oturan kolon ve perde elemanlarının %50’sinden fazlasının bağlantı yerlerinden ayrılması" denilmiş. Buradaki bağlantı yerinden kastedilen taban plakasına olan bağlantı yeri mi? (İÜ)

  Sadece taban plakası ile bağlantı yerlerinden ayrılması değil, kesme benzeri bir hasar durumu da benzer şekilde değerlendirilecektir.

 • Merhabalar yarışmanızın İstanbul da gerçekleşecek bölümünde şehir dışından gelen öğrenciler için konaklama imkanı sağlıyor musunuz. Maketin tamamlanıp, yapıştırılmış halini mi size göndereceğiz, bu durumda oluşacak yüksek kargo maliyetini kuruluşunuz mu karşılayacak.

  Yarışmamızın final döneminde tüm takımların konaklama giderleri geçen yıl olduğu gibi bu yıl da DASK tarafından karşılanacaktır. Finale kalan takımların söz konusu diğer giderleri için de yine DASK tarafından takımlara harcırah sağlanacaktır.

 • İyi günler. Yarışmaya aday olacak bir takımın üyeleri farklı üniversitelerden olabilir mi? Ve takım sadece 1 kişiden oluşabilir mi?

  Her takım en az dört, en fazla beş öğrenciden oluşmalıdır. Takım üyelerinin çoğunluğunu (en az üç öğrenci) inşaat mühendisliği bölümü öğrencileri oluşturmalıdır. Takım üyelerinin okuduğu üniversitede mimarlık bölümü yoksa bir başka üniversiteden mimarlık öğrencisi takıma dâhil edilebilir. 

 • Yarışmada ekip üyelerinin tamamı inşaat mühendisliği öğrencilerinden oluşabilir mi? Yoksa ekipte mimar bulunmak zorunda mıdır?

  Takım üyelerinin tamamı inşaat mühendisliği bölümü öğrencilerinden oluşabilir. Böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.

 • Ön şartnamede statik analiz yapmamız gerekiyor mu ve eğer yapacak isek programda malzeme olarak beton mu yoksa balsa ağacının özelliklerini mi kullanacağız? (Munzur üniversitesi)

  Bu aşamada detaylı bir analizden ziyade nasıl bir yapısal sistem oluşturmayı planladığınız ve bu sistemin tasarımı için hangi çalışmaları yapmayı planladığınızın açıklanması beklenmektedir. Yaptığınız açıklamaları desteklemek amacıyla arzu ederseniz çeşitli analiz sonuçlarından faydalanabilirsiniz. Ancak (eğer yapacaksanız) bu aşamadaki ve bundan sonraki analizlerinizde malzeme özellikleri olarak balsa ağacının özelliklerini kullanacaksınız.

 • 1-Şartnamede yer alan küçük testlerde kasıt nedir (hangi testler isteniyor) 2-Mimari gereksinimlerin nasıl karşılanacağı ve ekonomik hususlar ilgili daha detaylı bilgi verebilir misiniz

  1- Herhangi bir test zorunluluğu yok. Sizin maketinizi tasarlarken yapmayı düşündüğünüz küçük ölçekli bir test varsa, ön başvuru metninde bundan bahsetmenizi istiyoruz.

  2- Yapının kullanım amacına (ofis binası) uygun bir mimari ortaya konulması ve kira gelirinin maksimize edilmesi için uygulanacak mimari tasarım yaklaşımı gibi hususları ön başvuru metninde açıklamanız beklenmektedir.

 • Analiz yapıldığında binada çapraz bağlantılar kullanılmayıp maket yapımında çapraz elemanlar kullanılabilir mi? (Adıyaman Üniversitesi)

  Analizi ve maketi yapılan binaların özdeş (aynı) taşıyıcı sistemlere sahip olması gerekmektedir.

 • Depreme Karşı Dayanıklı Bina Tasarım Yarışmanıza sadece lisans öğrencileri mi başvurabiliyor? Yüksek lisans öğrencisiyiz ve katılmak istiyoruz. Mümkün müdür?

  İlginiz için çok teşekkür ederiz. Maalesef DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’na üniversitelerin lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler katılabilir.

 • Binanın tasarımı ve statik analizi için istediğimiz programı kullanabilir miyiz ?

  Yarışmacılar proje çizimini diledikleri biçim ve yöntemle gerçekleştirebilirler. Tasarlayacağınız ofis binasını el çizimi veya CAD programları kullanarak anlatabilirsiniz.

 • İnşaat mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencileri yarışmaya katılabiliyor mu? (Bahçeşehir Üniversitesi)

  DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’na yalnızca üniversitelerin lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler katılabilir.

 • Bilgisayar modeliyle yaptığımız hesaplarda kullanmak üzere çatı plakasına yerleştirilecek ivmeölçerin ağırlığı kaç gram? Bu değer teknik şartnamede yer almamakta. Bu değeri bilmemiz kat ötelenmesi hesaplarken daha hassas sonuçlar almamız için gereklidir. (İTÜ)

  Yaklaşık olarak İvme ölçer sensörü (50 gr) + L sensör bağlantı levhası (100 gr)=150 gr’dır.

 • Makette bodrum katları gösterilmediği için bodrum katları projede göstermemizde bir sakınca var mı?(Dicle Üniversitesi)

  Bodrum katları projenizde gösterebilirsiniz.

 • Yarışmaya hangi üniversitelerden öğrenciler başvurabilir?

  Yarışma, inşaat mühendisliği bölümü bulunan tüm üniversitelerden takımlara açıktır. Üniversitelerin listesine bu linkten ulaşabilirsiniz.

 • Bina maketi malzemeleri nasıl temin edilecek?

  Projesi ön elemeden geçen bütün takımların model maketleri için gerekli olacak materyalleri DASK temin edecek. Her pakette aşağıdaki malzemeler bulunacak.

  •    Balsa çıtalar (250 adet 1.000 mm uzunluğunda, 6mmx6mm kare çıta)
  •    Balsa levhalar (35 adet 1.000 mm uzunluğunda, 100 mm genişliğinde ve 3mm kalınlığında levha)
  •    Yapıştırıcı
  •    Yeşil kesim matı
  •    Çatı plakası

  Ek malzeme ihtiyacı olanlar istek üzerine ilgili ürünlerin alındığı mağazaya yönlendirilecektir.

 • Ön şartnamede ''proje teklifinde verilen tasarım ölçüleri, en çok ± %20 değiştirilebilir” açıklaması var, bu ölçüleri neye göre belirleyebiliriz? Ayrıca birleşim detayı tasarlamak istediğimiz yapının mimarisi için yapı elemanlarıyla ilgili bilgi alabilir miyiz?

  Binaya ait modelde en büyük kat alanı 400mmx400mm; en küçük kat alanı ise 150mmx150mm olmalıdır. Ayrıca binanın 1. katı 100mm; diğer katları ise 50mm kat yüksekliğine sahip olacak şekilde düzenlenmelidir.

 • Bina model maketleri hazırlanırken göz önünde bulundurulması gereken Teknik Şartname ne zaman yayınlanacak?

  Teknik şartname ön proje eleme sonuçlarıyla birlikte 6 Mart Pazartesi günü Depreme Dayanıklı Bina Tasarım Yarışması web sayfasından yayınlanacaktır.

 • Taban levhası için şartnamede kontrplak kullanılması gerektiğini biliyoruz. Ancak kontrplak yerine mdf kullanılsa sorun olur mu?

  Taban levhası olarak Teknik Şartname dışı bir malzemeye izin verilmemektedir.

 • Taban plakası için yoğunluğu 320 kg/m3 süper hafif pasific ring batai kontrplak bulduk. Fakat bu kontrplağın kalınlığı 10 mm dir. Teknik şartname 5.8.B de yer alan kurala göre 2 mm nin oluşturacağı ağırlık farkını teknik kurulun sonradan bina maket ağırlığına eklemesini kabul ediyoruz. Ancak 2 mm’lik kalınlık kayıbı için 5.8.C de yer alan kurala göre bu işlem için tıraşlama cezası uygulanacak mı?(Kocaeli Üniversitesi)

  Bu durumda sadece 5.8.B maddesi gereği kontrplak kalınlığı sebebiyle ceza almanız söz konusu olacaktır ki kendiniz de bunu kabul ettiğinizi belirtmişsiniz. 5.8.C maddesi uyarınca ceza almanız kolon/perde oturmalarına izin verilen oyuk/çentiklerin dışında bir tıraşlama yaptığınızda söz konusu olmaktadır.

 • Proje teklifinde sunduğumuz taşıyıcı sistemde perde kolon kullanmayacağımızı söylemiştik ancak yapının deprem dalgalarına dayanıklılığı, x y düzlemlerinde atalet momentlerini eşitlemek ve üst katlarda daha çok alanın kullanılabilmesi, asansör ve merdiven boşluklarında daha iyi bir tasarım yapabilmek için tasarımımız da perde kolonlar kullanabilir miyiz teknik şartname de bu değişiklik ile ilgili bir not göremedik ilgileriniz için teşekkür ederiz. (Selçuk Üniversitesi)

  Teknik Şartname'de bununla ilgili bir kısıtlama yok. Sadece ‘Ön Şartname’ de belirtilen; “Yarışma finaline kalmaya hak kazanılması durumunda, proje teklifinde hazırlanan tasarımda bildirilen kat adetleri en çok ±1 kat olarak revize edilebilir. Benzer olarak proje teklifinde verilen tasarım ölçüleri, en çok ±%20 değiştirilebilir.” bu kısıta uyulması gerekmektedir.

 • Teknik şartnamede anlamadığımız bir nokta var. Bizim 3 Mayıs'da göndermemiz gereken performans tahminlerinde tek istenilen 3 mod deprem için çatı yer değiştirmesi ve ivme değerleri değil mi? Çünkü bölüm 6.7 de depremden dolayı olacak mali kayıp için hesaplamalar var. Deprem maliyet hesaplaması da yapacak mıyız yoksa sadece ilk dediğim değerler yeterli olacak mı? (İYTE)

  Deprem maliyeti hesaplaması yapmanız beklenmiyor. Söz konusu hesabı Teknik Danışma Kurulu modelinizin yarışma performansına bağlı olarak yapacaktır.

 • Karadeniz Teknik Üniversitesi Takım danışmanıyım. Başvuru aşamasında takımlara 1 öğretim üyesinin danışmanlık yapabileceği yazıyordu. O nedenle ben tek danışman olarak katıldım. Ancak çoğu üniversite çift danışmanla katılmış hatta 3 danışmanı olan takımlar var. Aslında Dekanımız Sayın Prof. Dr. Metin HÜSEM' de yarışma ekibine danışmanlık yapmaktadır. O nedenle onun ismini de Danışman olarak yarışma ekibine eklerseniz çok memnun oluruz. (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

  Şartnamede belirtildiği üzere her takıma 1 danışman hoca eşlik etmektedir. Yarışma finaline kalan takımların 1 danışman hocaları bulunmaktadır. Maalesef ikinci bir danışman hoca eklemesi yapılamaz. Yarışma öğrenciler arasında gerçekleştirilmektedir.

 • Bina yüksek katlı ve geniş bir alana sahip olacağından depremden dolayı titreşimleri binanın hepsine zarar vermemesi için bina maketinde dilatasyon derzi olacak şekilde binayı ayırma işlemi yapılabilir mi. Yapıldığı takdirde bitişik kolon veya perdeler oluşabilir. Bir sakıncası olur mu? (Adıyaman Üniversitesi)
  Teknik Şartname’de çerçeve elemanlarının azami en kesit boyutu 6 mm x 6mm, perde azami kalınlığı ise 3 mm olarak belirtilmiştir. Ayrıca, “plan görünümünde bir taşıyıcı perde duvarın kısa tarafının komşu taşıyıcı perde duvarın uzun tarafına bağlanması dışında taşıyıcı perde duvarlar birbirine temas etmeyecektir” şartı da bulunmaktadır. Bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde söz konusu uygulamanın yapılması mümkün görülmemektedir.
 • Yarışma teknik şartnamesinde planda maksimum taşıyıcı perde duvar uzunluğu= 70 mm olduğu yazıyor, bizim projemizin taşıyıcı sisteminde 30 mm ve 55 mm'lik iki perde duvar arasında kolonumuz mevcuttur. Bu durum teknik şartnamedeki 70 mm kuralına aykırı bir durum teşkil eder mi? (Uludağ Üniversitesi)

  Kolonun iki perde koluna sürekli veya metod kaynağı gibi bağlanmış olması Teknik Şartname ’ye uygun değildir.

 • Teknik şartnamede toplam yapı ağırlığına taban ve çatı plakalarının dahil olduğu belirtilmiş. Metal çatı plakasının toplam ağırlığa (4 kg) dahil olup olmayacağını öğrenmek istiyoruz. Bir de kat ağırlıklarının montajı için perdelerde boşluklar açabiliyor muyuz? (Bursa Teknik Üniversitesi)

  Metal çatı plakası toplam ağırlığa dâhil değildir. Ağırlık çubuklarının montajı için perdelere delik açabilirsiniz.

 • Sayfa 1'de taşıyıcı sistem resmi yazıyor biz bundan kat planlarını anlıyoruz , sayfa 2-4'de de (bilgisayar modellemesi yani 3D görünüşler demek istemişsiniz ) , kat planları 1. sayfada , 3D görünüşlerde 2-4. sayfa da olacak değil mi ? Yoksa hepsinin 1. sayfada mı olması lazım?

  1. sayfa başvurunuzun kapak sayfası. 2-4. sayfalar ise içeriğin verildiği sayfalar. Gerek kapak gerekse içerik sayfalarında verilecek çizimlerin iki veya üç boyutlu olması, kat planı veya kesit olması sizin karar vereceğiniz hususlardır.  Başvuru dosyanızda vereceğiniz çizimlerin tasarlayacağınız binanın taşıyıcı sistem ve mimari konseptlerini anlaşılabilir bir şekilde ortaya koyması beklenmektedir.

   

 • Ön başvuru hakkında daha detaylı bilgilendirme yapar mısınız? Taşıyıcı sistem resminden kastınız nedir? Mimari çizimi mi yoksa sap2000 modellemesinde ki görüntüsü ve autocad kalıp planları mı? Taşıyı sistem tanımından kastınız nedir? Mimari gereksinimlerin nasıl karşılanacağında ki kastınız projeyi hayata geçirince kullanılacak malzemeler mi?

  Proje teklifinizde sunacağınız görsellerin tasarlayacağınız binanın taşıyıcı sistemini ve mimari detaylarını ortaya koyması beklenmektedir. Binaların özellikle de yüksek binaların taşıyıcı sistemleri oluşturulurken yapısal ve mimari nedenler ile farklı taşıyıcı sistem alternatifleri (tüp, çerçeve, çekirdek perdeli, perde ve çerçeveli, tüp içinde tüp, çaprazlı vb.) değerlendirilebilir. Başvurunuzda seçtiğiniz taşıyıcı sistemi tanıtmanız ve projenize ait mimari detayları sunmanız beklenmektedir.

 • Lazer kesim yapabilir miyiz?

  Makette kullanılacak elemanların boyutlarının düzenlenmeleri esnasında eleman boyutları ile ilgili sınırlamalar dikkate alınarak her türlü kesim metoduna (lazer kesim, freze vs.) izin verilmektedir.

 • Yarışmanızda ön proje sonrası %20'lik bir değişime izin verildiğini belirtmişsiniz. Bu %20 hangi konuları kapsamaktadır? Örneğin ön projede size 10 adet kolon olacağını söylediysem projeme +- 2 kolonluk değişim mi yapabilirim? Yoksa bu durum taban alanı ve eleman boyutlarını mı kapsıyor?

  Ön Şartname’de yer alan “Proje teklifinde verilen tasarım ölçüleri, en çok ±%20 oranında değiştirilebilir.” ifadesinde projenizin  ‘kat alanı’ kastedilmiştir.

 • Merhaba ivme ölçerin ebatlarını öğrenebilirmiyim, Kilosu hakkında bilgi var ama ebatları hakkında bilgi yok. Bizim çatımız eğik, ivme ölçer için çatıyı tamamlasak yada ivme ölçerin girebileceği kadar yer açsak olur mu?

  Ön proje teklifi aşamasında bu bilgiye ihtiyacınız bulunmamaktadır.  Teknik Şartname” yarışmaya katılacak takımların ilanından sonra duyurulacaktır.

 • Yarışma ön şartnamesinde 20-30 kat arası yapı yapılacağı yazıyor ve yapıda asansör boşluğu olacağını düşünmekteyiz, ön şartnameye baktığımızda asansör ile ilgili bir madde göremedik ancak önceki yarışmaların videolarına baktığımızda da asansör boşluğu göremedik yapımızda asansör boşluğu olmak zorunda mı yoksa yapmadan da gönderebilir miyiz? (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

  Çekirdeğinizin kullanılabilir kat alanından sayılabilmesi için bu alana en az iki adet erişim noktası olması gerekmektedir. 

 • Bina gelir hesabı neye göre hesaplanıcak cm2 fiyatını kim belirlicek başvururken mi vereceğiz bu hesabı yoksa elemeleri geçtikten sonra mı ?

  Ön proje teklifi aşamasında bu bilgiye ihtiyacınız bulunmamaktadır. Maliyet hesapları için gerekli olan bilgileri içeren "Teknik Şartname" geçen senelerde olduğu gibi yarışmaya katılacak takımların ilanından sonra duyurulacaktır.

 • 1)Taşıyıcı sistem resmi perspektif görünüş mü yoksa kolon planı , kesitler ve görünüşler mi isteniyor. 2)İsteğe bağlı mimari resim konusunda render alınmış hali mi isteniyor. 3)Yapısal sistemin tanımı ve yapısal davranışların tahminine yönelik yaklaşımların açıklaması (bilgisayar modellemesi, küçük ölçekli testler vs.) Taşıyıcı sistemin analizi ve küçük ölçekli testlerin sonuçları isteniyor mu ? 4)Geometrik bilgiler konusunda kullanılacak taşıyıcıların (kolon,perde,kiriş) detay verilmesi mi isteniyor?

  1)Taşıyıcı sistem için öngördüğünüz tasarım yaklaşımınızı, açık bir şekilde anlaşılır görseller kullanarak teknik bir dil ile sunmanız beklenmektedir. Bunun için hem üç boyutlu görsel  hem de kalıp planları verebilirsiniz.

  2)Bu konuda tercih sizindir. Bu sizin proje teklifiniz, detayları düzenlemek tamamen size kalmış.

  3)Proje teklifi aşamasında taşıyıcı sistem hesaplarınızın ve -eğer yaptıysanız- küçük ölçekli test sonuçlarınızın sunulması beklenmemektedir. Yaptıklarınızdan çok yapmayı tasarladıklarınızın anlatılması beklenmektedir.

  4)Proje teklifi aşamasında taşıyıcı sistemi bizlere tanıtmanız beklenmektedir. Binaların özellikle de yüksek binaların taşıyıcı sistemleri oluşturulurken yapısal ve mimari nedenler ile farklı taşıyıcı sistem alternatifleri (tüp, çerçeve, çekirdek perdeli, perde ve çerçeveli, tüp içinde tüp, çaprazlı vb.) değerlendirilebilir. Seçtiğiniz taşıyıcı sistemi tanıtmanız, taşıyıcı eleman yaklaşık boyutları ve yerleşimi konusunda bilgi vermeniz beklenmektedir. 

 • Şartnamedeki planda max perde uzunluğu yatayda 70 mm olarak verilmiş bu yatayda mı yoksa düşeyde midir?

  Bu aşamada böyle bir bilgiye ihtiyacınız olmadığından Proje Ön Şartnamesi'nde söz konusu boyutla ilgili bir bilgi verilmemiştir.

 • Şartname de yalnızca 1 öğretim görevlisi katılması gerekmektedir yazıyor başvuru kağıdına 1 Yrd.Doç. Ve 1 Araştırma görevlisi yazsak ayrıkı olur mu?

  Yarışma kuralları neticesinde takımlar, inşaat mühendisliği bölümünden sadece bir danışman öğretim elemanı ile çalışabilirler. 

 • Grubumuz 4 kişilik bir öğrenci daha dahil edebilir miyiz? (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

  Maalesef takımınızın grup üyelerinde başvuruda beyan ettiğiniz kişiler dışında bir değişiklik yapılamamaktadır. Sonradan takıma başka bir kişi dahil edilememektedir. 

 • Ön eleme neye göre değerlendiriliyor?

  Merhaba,

  Yarışmaya gösterdiğiniz ilgi ve sunduğunuz proje için çok teşekkür ederiz. Elimize ulaşan her başvuru bizim için değerlidir.

  Tüm başvurular proje ön şartnamesinde belirtilen şartlar doğrultusunda jüri üyelerimiz ve Teknik Danışma Kurulumuz tarafından titizlikle değerlendirilmiş ve bir puanlamaya tabi tutulmuştur.

  Seçim sürecinde finale mümkün olduğunca fazla takımın kalmasına dikkat edilmiştir ancak takdir edersiniz ki, yarışma gününün sağlıklı yürüyebilmesi için, finale kalan takım sayısının belirli limiti aşmaması gerekmektedir. Bu limit dolana kadar, puan sırasına bağlı olarak, hangi takımların yarışmaya katılacaklarına karar verilmiştir.  

  Bu açıdan, yarışmaya katılamamış olmanızın bir başarısızlık göstergesi olarak değerlendirilmesi doğru değildir.

  Sunduğunuz proje ve gösterdiğiniz emek için size teşekkür ediyor, akademik hayatınızda başarılar diliyoruz.

  Bir sonraki yarışmamızda tekrar görüşmek üzere...

   

 • Taşıyıcı sistem resmi kendi projemizden mi alıyoruz?

  Proje teklifinizde sunacağınız görsellerin tasarlayacağınız binanın taşıyıcı sistemini ve mimari detaylarını ortaya koyması beklenmektedir.

 • Mesafelerle alakalı bir tasarım rehberiniz var mı yoksa katların içinden mesafe teknik şartnamede yazdığı gibi 60 mm’lik bir silindir geçmeyecek şekilde mi olmalı? Eğer öyleyse iki kolon arası daha da genişletilip kirişlerle o 6 cm’lik açıklık kapatılabilir, yani iki kolon arası mesafeden teknik şartnamede bahsedilmemiş diye gördüm (Sakarya Üniversitesi)

  Madde 5.7’de katlar için koşullarda belirtildiği üzere: “Çapı 60 mm olan bir disk hiçbir katta çevre kirişlerinin tanımladığı düzleme katın üst tarafından girememelidir.” Bunun dışında iki düşey taşıyıcı arası mesafe ile ilgili bir sınır bulunmamaktadır.

 • Yarışmanın ön elemesi için hazırladığımız projede kiriş boyutlarını 3mm*3mm kolonu 6*6mm verdik . Teknik şartnameye baktığımızda kolon ve kiriş boylarının aynı olması gerektiğini görüyoruz bu konuyu mantığımıza oturtamadığımızdan kiriş boyutlarını 3*3mm olarak devam etmemiz bir sorun teşkil eder mi? (Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi)

  Teknik şartname 5.3 maddesi uyarınca mutlaka uyulması gereken değerler ve eleman boyutları belirtilmiştir. Çubuk elemanların kalınlıklarının değiştirilmesine izin verilmemektedir.

 • Binadaki kolonların ebatları hepsi 6mm*6mm’lik balsa çıtaları vardır. Bu ebadın dışına çıkıp 12m*6mm bir kolon yapılabilir mi? (iki çıtayı birleştirme yaparak.)(Adıyaman Üniversitesi)
  Teknik şartnamenin 5.3. Yapısal Çerçeve Elemanları başlığına göre; dikdörtgen enkesitli elemanlar 6 mm × 6 mm olmalıdır.
 • Maliyet hesabında normal bir bina maliyeti hesabı yapar isek uygun olur mu) (Örn: pvc, lamine parke, mermer, sıva, tesisat ücretleri kullanımı binanın gerçek boyutundan yola çıkarak 29 katlı her kat arası 4m olacak gibi) Yani teknik şartnamede yapılan hesap dışında, normal bir hakediş hazırlanıp fiyat analizi yapabilir miyiz? (Adıyaman Üniversitesi)

  Sorunuzu doğru anladıysak Teknik Şartname’de belirtilenin dışında fiyat analizi yapılması gerekmemektedir. Şartnamede belirtilen hesabın yapılmasını takiben bahsettiğiniz hesabın yapılma tercihi size aittir.

 • Yarismaya hazirliklarimiz tum hiziyla devam ederken, kurallarla ilgili bir soru sormak istiyorum. Maketimizi insa edecegimiz Taban levhasinin kalinligini "13 mm" olarak secebilir miyiz? (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

  Teknik şartnamede belirtildiği üzere taban plakası minimum kalınlığı 12 mm olmalıdır.

 • Final günü sarsma makinesin de kullanılacak olan deprem hareketleri internet sitesinde henüz açıklanmadı. Deprem hareketlerinin ne zaman açıklanacağı ile ilgili bilgi alabilir miyiz? (Uluslararası Antalya Üniversitesi)
  Deprem hareketleri Bina Tasarım Yarışması web sitemizden yayınlanmıştır.
 • Merhaba, ben Damla Çebitürk, öncelikle böyle bir yarışma düzenlediğiniz ve biz mühendis adaylarına böyle bir ortam sunduğunuz için teşekkür ederiz. Biz Çankaya Üniversitesi'nden katılıyoruz. Yarışma hakkında aklımıza takılan bir kaç sorumuz var. İlki, bize sponsor olacak birilerini bulmamızda sakınca var mı? İkincisi ise 6mm×6mm olan balsa çıtalarını incelteyebilir miyiz? 6mm×3mm gibi. İlginiz için çok teşekkürler. İyi çalışmalar. (Çankaya Üniversitesi Grup 2)

  Yarışma hakkında olumlu düşünceniz ve bunu bizimle paylaştığınız için biz teşekkür ederiz. Sponsorluk sorunuzu bir başka mailde cevaplamıştık ancak buradan da tekrarlamak isteriz. Yarışma takımlarına sponsorluk konusu geçerli bir konu değildir. İkinci sorunuz ise Teknik Şartname'de belirtildiği üzere azami en kesit boyutları 6 mm x 6 mm olarak verilmiş. Bu durumda bu değerlerin altında kalmak şartıyla kesitin küçültülmesine izin verilmektedir.

 • Projemizin ön başvuru taslağında belirttiğimiz gibi çekirdeğimiz 4 L perdeden oluşmaktadır. Çekirdeğimizin kullanılabilir kat alanından sayılabilmesi için perdeler arasındaki açıklığın 25 mm olması mı lazım yoksa yine teknik şartnamede belirttiğiniz gibi "Sabit yük bağlantılarının geçeceği bölgelerde en az 13 mm; en fazla 16 mm genişlik bırakılmalıdır." ibaresine göre mi tasarımı yapmamız lazım? Bu konuda yardımcı olursanız çok seviniriz. (Uludağ üniversitesi Grup 2)

  Teknik Şartname’de belirtilen orta aks bölgesi boyutları gerek yüklemenin yapılması gerek bağlantı açısından gerekli boyuttur. Yük bağlantı çubuklarının geçeceği orta aks bölgeleri için 13 ve 16 mm sınır şartları yapılacak yüklemenin başarısı açısından önemlidir. Çekirdeğe bu çubukların geçtiği aks dışında iki farklı erişim noktası ile ulaşılabiliyorsa bu alan kiralanabilir sayılmaktadır. Çekirdeğinizin kullanılabilir kat alanından sayılabilmesi için bu alana en az iki adet erişim noktası veya kapıdan ulaşılabilmesi gerekir. Bu erişim noktası ise minimum 25 mm genişliğe ve 40 mm yüksekliğe sahip engelsiz bir açıklık olarak tariflenmektedir.

 • Projeyi modelleme kısmını bitirdik fakat cati ve taban plakasi bulmakta cok sıkıntı yaşıyoruz. Cunku bugun baya bir yer gezdik fakat 12mm lik kontroplak bulunmaz diyorlar ve bulamadik . İnternetten e hirdavat diye bir siteden baktik aslinda baya var orda ama agirligini arayip sordugumda 2.3 kilo civari oldugunu soylediler. Ne yapmamiz gerekiyor? Yardimci olur musunuz?( İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

  Geçmiş yıllardaki yarışmalarımızdan tecrübemiz daha hafif kontrplak bulabilirsiniz.

 • Maketi yaparken kolonları her katta kesmemiz gerekiyor mu, yoksa 1 metrelik kolonlar halinde yerleştirebilir miyiz?

  Şartnamede bununla ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

 • Teknik Şartname ve Proje Ön Şartnamesi arasındaki fark nedir?

  Proje Ön Şartnamesi yarışmaya başvuru ve ön proje hazırlığı sürecinde takımlar için gerekli detayları içeren bir bilgi dosyası niteliğindedir.

  Teknik Şartname ise bina model maketlerinin yapım aşamasına geçildiğinde takımların ihtiyaç duyacağı kapsamlı teknik bilgileri içermektedir. Takımların bina model maketleri yarışma finalinde Teknik Şartname’ye uygunluğuna göre puanlandırılacaktır.

   

 • Yarışma sürecindeki önemli tarihler neler?

  Ön başvuru için son tarih: 16 Şubat 2018
  Bina model maketi teslimi için son tarih: 5 Mart 2018
  Büyük final: 6, 7, 8 Mayıs 2018

  Ödül töreni: 8 Mayıs 2018

 • Yarışmaya kimler katılabilir?

  Takımın çoğunluğunu inşaat mühendisliği bölümlerinden lisans öğrencilerinin oluşturması şartıyla mimarlık bölümlerinden öğrenciler de katılabilir. Yarışmaya katılan takımlardaki öğrenciler aynı üniversiteden olmalıdır. Takımlara üniversiteden bir üyesi danışmanlık verebilir.

 • Grup üyelerinin her birinin lisans okuyor olması şart mıdır? Grup elemanlarının çoğunluğunun lisans olması yeterli midir? (inşaat mühendisi arkadaşımız yüksek lisans okuyor.)

  DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’na üniversitelerin
  lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler katılabilir.

 • Çatı ivmesini ölçmek üzere kullanacağız ivme sensörünün ağırlığını yaklaşık olarak öğrenebilir miyiz? (İÜ)

  Yaklaşık olarak İvme ölçer sensörü (50 gr) + L sensör bağlantı levhası (100 gr)=150 gr’dır.

 • İyi günler okulu uzatmalı olan bir öğrenciyim bu yarışmaya katılma imkanım olabilir mi?

  İlginiz için çok teşekkür ederiz. DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’na, üniversitelerin lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler katılabilir.

 • Yarışmadan yeni haberimiz oldu proje standartlarını söyler misiniz önemli olan proje strüktürü mü yoksa proje her detayı ile çizilecek mi Proje işlevi önemli mi?

  Yarışma kapsamında İstanbul 4. Levent’te yer alması öngörülen bir ofis binası projesinin tasarlanarak sunulması beklenmektedir. Balsa ağacından maketi yapılacak binanın deprem performansı, sarsma masası
  üzerinde yapılacak testlerle belirlenecektir.

 • Takımıma okulumuzdan mimarlık öğrencisi tanımadığım için bulmakta çok zorlandım. Başka bir üniversitede okuyan mimar arkadaşımı takımıma dahil edebilir miyim? (Nişantaşı Üniversitesi)

  Proje Ön Şartnamesinin üçüncü sayfasında da belirtildiği üzere, üniversitesinde mimarlık bölümü olmayan takımlar isteğe bağlı olarak başka bir üniversiteden mimarlık öğrencisi alabilirler. Üniversitenizde mimarlık bölümü varsa, yarışmacıların kendi üniversitenizden olması beklenmektedir. 

 • Bu yıl yapılacak olan ofis binasının bodrum katı ve otoparkı hakkında bilgi verebilir miyiz ön şartnamede, binanın otoparkı hakkında bilgi vermek istesek ne kadar ölçüde bodrum yapabiliriz. (Dicle Üniversitesi)

  Bu konuda bilgi verebilirsiniz. Ön görülen boyutlardaki bir ofis binası için gereken otopark boyutunu kendiniz belirleyebilirsiniz.

Aradığınız soruyu bulamadıysanız aşağıdaki formu doldurarak sorunuzu bize iletin!