İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sarsma Masası Testleri

https://www.youtube.com/watch?v=BasDDFUoSro