İstanbul Teknik Üniversitesi Sarsma Masası Testleri

https://www.youtube.com/watch?v=11onek3pkwo